Помощ, въпроси и отговори

СУНИ

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ

Модул за редакция на електронни формуляри и подаване на проектни предложения

С помощта на модула имате възможност да създадете проектно предложение, като отворите нов формуляр, попълните, приложите съответните изискуеми документи към него и го подадете електронно. За информация как става това, вижте раздел "Ръководство за работа със системата", както и разделите по-долу.

Потребител и потребителски профил

За да използвате пълната функционалност на системата, е необходимо да имате регистриран потребителски профил, който се използва за създаване, редакция, съхранение и подаване на проектното предложение.

Ако не сте потребител на системата или не сте влезли в потребителския си профил, имате възможност единствено да разглеждате списъка и указанията на текущо отворените схеми за кандидатсване на различните организации, както и да преглеждате и разпечатвате електронни формуляри, предварително създадени със системата от Вас или Ваш колега.

Ако сте регистриран потребител и сте влезли в системата, имате възможност да създавате ново проектно предложение, да редактирате вече съществуващо, да прилагате приложения към него или да го подавате електронно.

За повече информация вижте раздела по-долу "Въпроси и отговори" , както и раздела "Ръководство за работа със системата".

Отворени схеми за кандидатстване

В този раздел на системата имате възможност да видите всички текущо отворени схеми за кандидатстване на различните организации. Разделът е достъпен от менюто „Отворени схеми за кандидатстване“.

От дървото „Отворени схеми за кандидатстване“, чрез избор на Основна организация имате възможност да достъпите съответната схема. Схеми, които вече са затворени или предстоят да се отворят, не се показват. В скоби след всяка организация е указан броят на текущо отворените схеми. Кодът на всяка организация и схема е изписан пред тях. Чрез избора на конкретна схема може да влезете в страницата с информация за нея, имате възможност да видите кратка анотация, срока за кандидатстване, всички необходими документи за кандидатстване, насоки, въпроси и отговори и др.

Формуляри

От менюто формуляри може да достъпите всички Ваши формуляри, разделени в две групи – „Работни” и „Приключили”. Според вида и типа на формуляра можете да отворите формуляр за преглед и печат, да го заредите в системата за редакция, да го запишете локално на компютъра си или на външен електронен носител (CD, флаш памет) или да го изтриете от профила си. Също така имате възможност да заредите в системата за преглед или редакция външен електронен формуляр (файл с разширение .suni), например създаден преди това от Вас или Ваш колега.

За повече информация вижте раздела "Ръководство за работа със системата".

Подаване на проектно предложение

От менюто „Подай предложение“ имате възможност да подадете проектно предложение електронно.

За повече информация вижте раздела "Ръководство за работа със системата".

Проектни предложения

От менюто „Проектни предложения“ може да видите списък на Вашите подадени проектни предложения.

Всички проектни предложения се подготвят и подават чрез системата. Когато подавате електронно, е необходимо да подпишете предложението с електронен подпис и да го подадете чрез системата. След успешно приемане на предложението от системата, получавате регистрационен номер, а проектното Ви предложение автоматично се премества в списъка „Подадени“.

За повече информация вижте раздела по-долу "Въпроси и отговори" , както и раздела "Ръководство за работа със системата".

При използването на системата обърнете внимание на няколко важни неща

  • Използвайте свой собствен профил и не го давайте на други потребители;
  • По време на редакция на формуляр, периодично записвайте своите промени;
  • Подаването на проектно предложение се извършва само и единствено от профила на кандидата.

Технически изисквания

За правилната работа на системата е необходимо в браузъра да е разрешено изпълнението на JavaScript. За подробности относно включването и изключването на тази функционалност вижте потребителската документация на използвания от Вас браузър.

Системата е разработена и тествана за работа със следните видове браузъри:

В момента по наши наблюдения от проведените тестове, системата работи най-добре и бързо с браузъра Google Chrome.

Препоръката ни е винаги да се стремите да използвате съвременни и по-мощни компютри, както и винаги да работите с последна актуална версия на използвания от Вас браузър.

За повече информация вижте раздела по-долу "Въпроси и отговори"

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

Потребител и потребителски профил

Как да създам потребителски профил?

От менюто горе в дясно чрез натискане на бутона „Вход“ се отваря нова страница, в която имате възможност да въведете потребителско име и парола, за да влезете в системата. Ако обаче сте нов потребител за системата и все още нямате създаден потребителски профил, чрез избора на линка „Нов потребител“ може да си създадете нова регистрация.

При създаване на нов профил системата изисква да въведете собствено и фамилно име и имейл адрес, който ще се използва за потребителско име и на който ще Ви известим при нужда, например при отстраняване на забелязани неточности по време на етап „Оценка на проектно предложение“.

След натискане на бутона „Продължи“, системата създава профил към посочения имейл адрес и Ви изпраща на него хипервръзка за активиране.

Отидете в електронната си поща и от получения имейл изберете изпратената хипервръзка. Хипервръзката ще отвори системата отново с опция за въвеждане на желаната от Вас парола за профил. Следвайте инструкциите и след потвърждение потребителският Ви профил ще бъде създаден, активиран и готов за работа.

Не споделяйте профила си с други потребители! Това означава да запазите паролата си само и единствено за Вас. Към един имейл адрес може да се направи само един потребителски профил и не можете да си отворите друг профил със същия имейл адрес. Освен това, този профил и асоциираният към него имейл ще се използват за комуникация с Вас по време на етапа по оценка на проектно предложение. И не на последно място, ако двама потребители отворят един и същ формуляр от един и същ профил, при команда „Запис на формуляра в системата“ формулярът ще се записва от всеки един от тях, без знанието на другия.

При проблеми с паролата имате възможност да я смените от менюто „Забравена парола“ или ако сте влезли в системата, от менюто горе в дясно изберете „Профил“ и след това „Смяна на парола“.

Как да си възстановя забравената парола?

От менюто горе в дясно, чрез натискане на бутона „Вход“ се отваря нова страница, в която имате възможност да въведете потребителско име и парола, за да влезете в системата. Ако обаче сте забравили паролата си, чрез избора на линка „Забравена парола“ може да я смените.

При избора на командата за забравена парола системата изисква да укажете кой потребител сте и след като Ви открие, Ви изпраща имейл с хипервръзка за смяна на парола. Отидете в електронната си поща и от получения имейл изберете изпратената Ви хипервръзка. Хипервръзката ще отвори системата отново с опция за въвеждане на нова парола. Следвайте инструкциите и след потвърждение, паролата на потребителския Ви профил ще бъде сменена.

Може ли няколко потребители да използваме един профил с една парола?

Всеки потребителски профил поддържа само едно потребителско име (имейл адрес) и една парола. Поради някои технически ограничения при уеб базираните приложения, в момента системата позволява в един профил едновременно да могат да влязат няколко различни потребители с една и съща парола. Това става възможно в случаите, когато сте дали паролата от профила Ви и на други хора.

Споделянето на профила ви с други потребители не е препоръчително.

Това означава да запазите паролата си само за Вас, поради няколко основни съображения:

  • към един имейл адрес може да се направи само един потребителски профил, не можете да си отворите друг профил със същия имейл адрес.
  • този профил и асоциирания към него имейл ще се използват за комуникация с Вас по време на етапа „Оценка на проектно предложение“ за отстраняване на забелязани неточности.
  • ако двама потребители отворят един и същ формуляр от един и същ профил, при команда „Запис на формуляра в системата“ формулярът ще се записва само от първия инициирал командата, като следващия потребител ще трябва да отвори отново формуляра (системата извежда грешка “Възникна грешка. Моля, опитайте отново по-късно.”)

Ако все пак сте дали на някого паролата си и впоследствие искате да я смените, имате възможност да го направите от менюто „Забравена парола“ или ако сте в системата, от менюто горе в дясно изберете „Профил“ и след това „Смяна на парола“.

Подаване на проектно предложение

Как да подам проектно предложение електронно?

Начинът на подаване на проектно предложение е изцяло електронен.

Подготовката и изпращането на проектно предложение става единствено чрез системата с помощта на менюто „Подаване на предложение“.

За да подадете проектно предложение, трябва да знаете предварително, че проектно предложение се подава винаги от профила на кандидата, не от друг профил и, че впоследствие ще използвате именно този профил за отстраняване на забелязани неточности по време на етапа „Оценка на проектно предложение“.

За да подадете проектно предложение електронно, влезте във Вашия профил, уверете се, че именно Вие сте кандидатът и изберете менюто „Подаване на предложение“, след което следвайте инструкциите. При успешно подаване системата ще Ви върне Регистрационен номер на прието проектно предложение.

Технически въпроси

Защо някои функционалности в системата не работят?

За правилната работа на системата е необходимо в браузъра да е разрешено изпълнението на JavaScript. За подробности относно включването и изключването на тази функционалност вижте потребителската документация на използвания от Вас браузър.

Защо при проверка системата работи бавно?

По същество системата е доста сложна и повечето от записите, структурата и данните във формуляра са динамични, например, ако добавите нова дейност в проекта, тя се отразява и в секциите Бюджет, План за изпълнение, План за външно възлагане и т.н. Освен това съществуват множество зависимости между отделните секции и стойности в полетата, създадени с цел да се сведе до минимум възможността от пропуск или въвеждане на грешна стойност. Системата има функция за проверка, достъпна от менюто долу „Провери формуляра за грешка“. Изборът на тази команда, както и изпълнението й изискват значително време и компютърен ресурс. Възможно е да се появи системно съобщение от самия браузър, че сървърът не отговаря или системата да Ви изглежда като „заспала“. Това се дължи на обстоятелството че операциите, които трябва да се извършат са много, а тези, свързани с финансовата част на формуляра са и доста сложни.

Във връзка с това препоръката ни е винаги да се стремите да използвате съвременни и по-мощни компютри, както и винаги да работите с последна актуална версия на използвания от Вас браузър.

Кой браузър да използвам, за да работя със системата?

Системата е разработена и тествана за работа със следните видове браузъри:

В момента по наши наблюдения от проведените тестове, системата работи най-добре и бързо с браузъра Google Chrome.

Препоръката ни е винаги да се стремите да използвате съвременни и по-мощни компютри, както и винаги да работите с последна актуална версия на използвания от Вас браузър.

За повече подробности вижте: Защо при проверка системата работи бавно?

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.005-0005 „Повишаване на ефективността и ефикасността на ЦКЗ 2019-2021 г.“