Преглед на новина

Заглавие:

Честит 8-ми Март!

Съдържание:

Честит празник, мили дами!

Бъдете все така обичани и неотразими!

Продължавайте да озарявате света с красотата и емоцията, която струи от сърцата Ви!

Статус: изтекла

Дата на публикуване: 08.03.2021 г.

Валидно до: 09.03.2021 г.

Aвтор: Екип СУНИ

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.005-0005 „Повишаване на ефективността и ефикасността на ЦКЗ 2019-2021 г.“